Vlieg je drone veilig! Fly your drone safe!

vlieg-je-drone-veilig-728x90

DroneWatch is een campagne gestart om aandacht te krijgen voor het correcte gebruik van drones in Nederland.
Dit ondersteun ik met alle liefde voor drones!

Het vliegen met een Drone is een leuke hobby. Maar leer je apparaat goed kennen en stel je op de hoogte van de belangrijkste regels voordat je gaat vliegen om ongelukken (en bekeuringen) te voorkomen.

Flying with a Drone is a fun hobby . But get to know your machine well and get good knowlegde on the most important rules before you fly to avoid accidents ( and fines ) .

informatie Flyer

Vlieg-je-drone-veilig-cartoon-hr

Blog Stats

  • 6,300 hits

1 thought on “Vlieg je drone veilig! Fly your drone safe!

  1. Pingback: Vlieg je drone veilig! Fly your drone safe! - Alchemical Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.