WODC-onderzoek naar drones

Nummer 30806-26
Publicatiedatum 30 oktober 2014
Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie
Voortouwcommissie Veiligheid en Justitie

Download het kamerstuk(DOC)

Naar aanleiding van uw verzoek de kamer nader te informeren over het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum naar drones kan ik u berichten dat dit onderzoek conform planning in december zal worden afgerond. Daarna zal ik u het onderzoeksrapport, vergezeld van het standpunt van het kabinet over dat rapport, zo spoedig mogelijk toezenden.

Antwoord op de consultatie van de Commissie inzake Europese regelgeving voor RPAS / drones, genaamd ‘Opening the market for remotely piloted aircraft systems (RPAS or civil drones)’

Download het kamerstuk(PDF)

Antwoord op de consultatie van de Commissie(PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.